CANON VAN DE EEM

Centrum | Nieuws

AMERSFOORT
SOEST
BAARN
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
EEMNES
CANON VAN DE EEM
AMERSFOORT
SOEST
BAARN
BUNSCHOTEN
EEMNES

Polder met waaien (wielen), dijken en ervenlandschap

Polder met waaien (wielen), dijken en ervenlandschap.
De Eemnesser polder was een zeer vruchtbaar weidegebied. De (bijna) jaarlijkse overstromingen in vroegere jaren gaf een natuurlijke bemesting in de vorm van een nieuwe laag slib. Rijke hooioogsten was het gevolg. Maar het water kon ook met verwoestende kracht komen en sloeg dan gaten in de zomerdijk, waarachter het kolkend water veel grond meenam. Er bleef dan een waai (wiel) achter, omdat herstel van de dijk om het diepe gat heen geschiedde. In het weidelandschap van nu zijn de lange erven (stroken grond) nog zichtbaar. Natuurmonumenten beheert een deel van de polder in het noorden van Eemnes. Er is daar een grote rijkdom aan flora en fauna (poldervogels).

Nieuws

Scheepvaart

De Eem is van oudsher als een vaarweg voor goederen gebruikt. Vooral in tijden dat het wegennet in Nederland nog veel te wensen overliet of …

Lees verder

Geheimen van de klederdracht

Geheimen van de klederdracht Maken, dragen en onderhouden Vanaf 12 november is in Museum Spakenburg een fototentoonstelling te zien over de laatste generatie vrouwen in …

Lees verder

Ontdek het Eemsnoer

De rivier De Eem is een van de best bewaarde geheimen van landschappelijk schoon in Nederland. Vanaf Amersfoort meandert de rivier door de Eemvallei naar …

Lees verder