CANON VAN DE EEM

Centrum | Nieuws

AMERSFOORT
SOEST
BAARN
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
EEMNES
CANON VAN DE EEM
AMERSFOORT
SOEST
BAARN
BUNSCHOTEN
EEMNES

Mennegaten

Omstreeks 1935 heeft de Wakkerendijk als zee werende dijk, met inbegrip van de Meentweg, zijn oude karakter verloren met het afgraven van de dijkverhoging op de plaats van de huidige fietspaden. Aan de huidige Wakkerendijk was de situatie al een onhoudbare toestand geworden. De dijkverhoging, die vreemd genoeg ook wel �de Hooge Weg� werd genoemd maar geen �weg� was, belemmerde verbreding van de �neerweg�, rijweg ernaast. De rijksstraatweg van Amersfoort naar Amsterdam liep daarover, zoiets als de Meentweg nu. Om de landerijen, de weinige huiserven en de haven te kunnen bereiken waren er openingen toegestaan door het waterschap, zogenaamde �mennegaten�.

Bij de landerijen waren dit aarden gaten zonder zijmuren, die elk jaar omstreeks 1 oktober met plaggen goed dicht gemaakt moesten zijn. In de bebouwde kommen hadden de mennegaten zijmuren, waar twee rijen balken in gleuven konden worden geschoven. Ook bij de haven had toegang via een stenen mennegat aan het begin van de Vaartsteeg.
Als bij storm het opgestuwde water in de Eem een bepaalde hoogte bereikte, moesten de stenen mennegaten met man en macht worden gesloten. Een signaallamp in het gemaal gaf het sein. Tussen de balken moest mest worden gedumpt, die daar al klaar moest liggen, om het gat waterdicht te maken. Mest werd gebruikt omdat die niet zo gauw bevroor. Vooral de aarden mennegaten waren zwakke plekken. Bij de stormramp van 1916 zijn twee aarden mennegaten doorgebroken langs de Meentweg, bij nr. 125 en gedeeltelijk bij nr. 107. De hele Noordpolder te Veen liep onder.
Sinds september 2014 staat bij de oude haven van Eemnes aan de Wakkerendijk het Watermonument dat de dijkdoorbraken en stormrampen in herinnering brengt. Het is op suggestie van de Historische Kring Eemnes om iets met een mennegat te doen, door de kunstenares Reggie van Berkel gerealiseerd, als verbeelding van een stenen mennegat.
Bij het monument staat een informatiezuil met wetenswaardigheden over diverse grote stormrampen met overstromingen in en rondom Eemnes tot aan de komst van de Afsluitdijk. Deze zuil kwam tot stand in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe, de Historische Kring Eemnes en de Kunst en Cultuurcommissie Eemnes.

Nieuws

Scheepvaart

De Eem is van oudsher als een vaarweg voor goederen gebruikt. Vooral in tijden dat het wegennet in Nederland nog veel te wensen overliet of …

Lees verder

Geheimen van de klederdracht

Geheimen van de klederdracht Maken, dragen en onderhouden Vanaf 12 november is in Museum Spakenburg een fototentoonstelling te zien over de laatste generatie vrouwen in …

Lees verder

Ontdek het Eemsnoer

De rivier De Eem is een van de best bewaarde geheimen van landschappelijk schoon in Nederland. Vanaf Amersfoort meandert de rivier door de Eemvallei naar …

Lees verder