CANON VAN DE EEM

Centrum | Nieuws

AMERSFOORT
SOEST
BAARN
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
EEMNES
CANON VAN DE EEM
AMERSFOORT
SOEST
BAARN
BUNSCHOTEN
EEMNES

Kerkebuurt Soest

Soest ontstond als lint dorp op de flanken van de Eng, een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. In de voorlaatste IJstijd, zo�n 170.000 jaar geleden schoof een tientallen meters dik ijsdek de door de grote rivieren afgezette sedimenten op tot een geplooid landschap. De boeren bouwden hun boerderijen als een lint op de glooiingen daarvan met veelal het achterhuis met de stal gericht op het lage weideland waar de koeien graasden en hooi en gras werden geoogst.

Rondom de uit de 14e eeuw daterende Oude Kerk ontstond de Kerkebuurt, het hart van het oude Soest. Tot aan de Reformatie werd de aan Petrus en Paulus gewijde kerk beheert door de Benedictijner abdij St. Paulus in Utrecht. In 1580 werden de katholieke erediensten door de Staten van Utrecht verboden. Het �nieuwe geloof� sloeg bij de katholieke boeren van Soest niet echt aan: het duurde een eeuw voordat er een eigen predikant werd benoemd! Zowel het exterieur als het interieur zijn de moeite van het bezoeken waard. Vele sporen uit het verleden vertellen de historie van vele eeuwen. Zo werd er bij de restauratie van 1905 in een verborgen ruimte een aantal beelden gevonden die in de tijd van de Reformatie werden verborgen toen �Calvinistische benden� oprukten naar Soest. Opmerkelijk zijn ook de nog zichtbare krassen in de hoekstenen van de entree. In tijden van epidemie�n (pest) schraapten de gelovigen steengruis van de hoekstenen in de overtuiging dat het hen zou helpen te genezen als er wat van het heilige steenpoeder door de maaltijd werd gemengd.

Nieuws

Scheepvaart

De Eem is van oudsher als een vaarweg voor goederen gebruikt. Vooral in tijden dat het wegennet in Nederland nog veel te wensen overliet of …

Lees verder

Geheimen van de klederdracht

Geheimen van de klederdracht Maken, dragen en onderhouden Vanaf 12 november is in Museum Spakenburg een fototentoonstelling te zien over de laatste generatie vrouwen in …

Lees verder

Ontdek het Eemsnoer

De rivier De Eem is een van de best bewaarde geheimen van landschappelijk schoon in Nederland. Vanaf Amersfoort meandert de rivier door de Eemvallei naar …

Lees verder